Pensador - symbol Angoly

21.11.2021

Pensador nebo také "Samanhonga", jak ho nazývají lidé z etnické skupiny Côkwe, je socha představující sedícího muže s rukama na hlavě a lokty opřenými o kolena. Existuje o něm několik legend a soška byla používána i jako amulet pro věštění nebo k vyvolávání duchů předků. 

A bude Vás doprovázet napříč celou Angolou. 

Klenot angolské kultury 

Na každém trhu s uměleckými předměty ji najdete v různých velikostech a vyrobenou z rozdílných druhů dřeva. Nenajde se jediný obchodník, který by neměl sochu Pensadora na svém prodejním pultě. Ať už hnědou, černou, malou nebo velkou, bez Pensadora, který představuje myslícího muže, z Angoly odjet nemůžete. 

Pensador je považován za klenot angolské kultury a v roce 1984 se stala socha národním symbolem. Její oválný tvar symbolizuje spojení člověka se sílou přírody.

Privilegium stáří

Symetrický tvar a tvář směřující směrem dolů vyjadřuje úctu k starším lidem, kteří mají v Angole privilegované postavení díky svým zkušenostem a znalostem tajemství života, které získali právě díky svému věku.

Historie a příběhy spojené s ní, pocházejí z východní části Angoly, do které patří provincie Lunda Norte, Lunda Sul a Moxico.

Z Konga do Angoly

Originál Pensadora - Samanhonga vytesal člen rodiny Muakanhika v Demokratické republice Kongo. Díky přesídlení lidu Côkwe do Angoly se socha dostala do provincie Lunda Norte. Mezi přistěhovaleckými národy byly tehdy především rodiny Muakanhika, Muandumba, Tetembo nebo Muatchissengue Muatembo a Muambuba.

Konvence a západní styl

V roce 1940 se podle původního kusu začaly v dílně muzea Dundo vyřezávat repliky. Díky aktivitám a iniciativě Diamango, tehdejší diamantové společnosti Lunda Diamond Company, bylo v roce 1947 ve městě Dundo založeno muzeum tradičního umění a archeologických a etnografických sbírek. Místní řemeslníci, které najímali zaměstnanci společnosti, vesměs Portugalci a Belgičané, podporovali tyto řemeslníky k vyřezávání soch ze dřeva nebo modelování z hlíny. Pomáhali řemeslníkům propracovat podobu Pensadora do formy, kterou považovali za více estetickou a konvenčnější pro západní svět.

Strach z legendy

Kolem sošky existuje několik legend, včetně té, podle které byla používána jako amulet pro věštění nebo k vyvolávání duchů předků. Podle tradice údajně sloužil jako spojnice mezi světem živých a světem duchů předků, jejichž úkolem bylo ve dne i v noci lidi chránit nebo jim naopak škodit. 

Příběh vypráví, že prostřednictvím místních lidí, nebo nepřátel, se Pensador v noci stával člověkem. V lidské podobě, to byl podle místních lidí velký a udatný válečník, který vedl svůj kmen ve válkách proti jiným etnickým skupinám. Ze strachu z síly a ze schopností, které lidé přisoudili soše, kolonizátoři donutili tradiční Angolské úřady, aby sochu uzamkli v muzeu.

Současnost Pensadora

Od ledna 2018 je díky svým kulturním hodnotám a ekonomickému významu Angoly Samannhonga vystavena v Galerii umění ústředí Africké unie v Addis Abebě v Etiopii. Stává se také artefaktem, který má hodnotu světového dědictví a vzhledem ke své symbolice je zařazena do seznamu kulturního dědictví a je chráněna organizací národů UNESCO.

Přesto, že nejsem Angolanka, Pensador v několika provedeních je také součástí našeho domova, spolu s tradičními maskami nebo soškou Palanca negra, která také patří k národním symbolům Angoly.