Nzinga Mbandi - královna Angoly

19.11.2021


Nzinga Mbandi byla dcerou Ngola Kiluangi a Guenguela Cakombe a pocházela z regionu Ndongo. Nikdo ji nezná jinak než s odhaleným prsem, které se stalo jejím symbolem hrdosti a odvahy. Společně s bratrem Ngola Mbandi, bojovala proti kolonialismu Portugalců a navždy zůstala v srdcích Angolanů. Svého prvního boje se údajně zúčastnila již jako osmileté dítě.

Celé království Ndongo vytvořil král Ngola, který nemohl akceptovat rozhodnutí krále Nzinga Kuvo, který vládl v království Bakongo - dnešní území Konga, o uzavření partnerství s Portugalci, kteří do království začali posílat kněze a misionáře, aby začali šířit křesťanství a otroctví.

Součástí tehdejšího Kongo království byli právě lidé kmene Ambudndo - dnes Kimbundo, hovořící jazykem Kimbundu, kteří se stali základem nového království Ndongo, které otec Nzinga Mbandi vytvořil. Všichni králové tohoto nového království nesli jméno Ngola.

Portugalci však časem zatoužili ovládnout také nově vzniklé království Ndongo a rozšířit a posílit tak svou nadvládu. Věděli však, že král Ngola je velmi silný, proto chtěli své nadvlády dosáhnout mírovou cestou. Museli tak požádat o jednání s králem Ngola, nedokázali však vyslovit jeho jméno. Pomohli si tak vložením písmene A před královo jméno a aniž by věděli a chtěli, dali tak jméno dnešní Angole.

Král Ngola, který souhlasil s vyjednáváním však měl měl informace od svých Kimbandeiros - guru magie a Kurandeiros - bylinkářů. Ti ho pravidelně informovali o situaci v království Bakongo,  o tom, jak Portugalci okupují zemi a přivlastňují si pozemky. Na základě těchto zvěstí se rozhodl s nimi neuzavírat jakékoliv dohody a ochránit tak svůj lid a celé království.

Když se narodila Nzinga Mbandi, byla zrovna obrovská bouře, která byla neobvyklá a lidé ji považovali za zvláštní jev. Jeden z nejstarších mužů, který byl neustále po boku krále Ngoly, následně po jejím narození prohlásil, že bude velmi silná, chytrá a nebezpečná.

Král Ngola vedl několik let boje s kolonizátory a když mu docházely síly, předal moc a celé království jejímu bratrovi Ngola Mbandi. Byl to velmi silný a schopný válečník, který měl také své početné a  silné vojsko. Stejně tak jeho sestra, byla velmi silná, chytrá a vybavená skvělými diplomatickými schopnostmi, se stejně početnou a silnou armádou. Přesto se však podle tradic nemohla stát královnou.

Ngola Mbandi, co by nový král, pokračoval v boji s Paulo Dias de Novais - muž, který založil město Luanda, za svobodu jeho království, který začal už jeho otec. Portugalcům se v té době podařilo získat část území na kterém začali budovat dnešní Luandu. Království Ndongo se tehdy zahrnovalo oblasti Kissama, Cacuaco až po Malanje, Kwanza Norte a Kwanza Sul. Během bojů postupně království oslabovalo a přicházelo o svá území. Tato situace přinutila krále spojit se se svou sestrou, která byla nejen silná, ale také velmi chytrá a přizvat ji k jednání s Portugalci.

Ti však nechtěli akceptovat fakt, že by měli vyjednávat s ženou a ještě Afričankou. Což pro Afričany bylo něčím nepochopitelným a urážejícím. Už v té době se ženy těšily stejné úctě a postavení jako muži. Tak jak bojovali muži, bojovaly také ženy. Její bratr však trval na svém a bez spoluúčastí své sestry v jednáních pokračovat nechtěl. Nedůvěřoval Portugalcům a měl strach, že ho uvrhnou do vězení, zabijí nebo prodají jako otroka do Brazílie. Portugalcům nezbylo nic jiného než souhlasit a začít vyjednávat s ženou. Trvali však na tom, že se Nzinga Mbandi musí nechat pokřtít a konvertovat ke křesťanské víře.

Zinga Mbandi, vzhledem k tomu, že křesťanství neuznávala a považovala ho pouze za příběh bílých lidí, tento požadavek akceptovala, ale dál věřila v sílu africké spirituality. Dostává se ji však díky tomuto aktu portugalského jméno Ana de Sousa.

Na vyjednávání přijíždí spolu se svými dvěma sestrami.

V paláci, kde již seděli všichni, kteří se měli jednání zúčastnit, v čele s portugalským guvernérem, je vyzvána k usednutí. V celém sále však není ani jedna volná židle a je ji s výsměchem a opovržením nabídnuto místo na podlaze, čímž ji byla dána najevo neúcta a pohrdání. Nzinga se však zachovala velmi chytře, nenechala se vyvést z míry. Zavolala si jednoho ze svých vojáků, který si bez připomínek a námitek klenul na čtyři a ona usedla na jeho záda. Po celou dobu vyjednávání seděla na zádech vojáka a tím ukázala svou sílu, nebojácnost, oddanost svých lidí a své diplomatické schopnosti.

Nzinga Mbangi hovořila několika světovými jazyky, proto portugalština, ve které rozhovory probíhaly ji nečinily problém a udělaly z ní rovnocenného partnera. Díky tomuto jednání, které probíhalo v roce 1621 se podařilo získat slib Portugalců, kteří se zavázali k respektování hranice království Ndongo, kam nemohli od tohoto okamžiku vstoupit, šířit své křesťanství a zavádět otroctví, které toto království neuznávalo. Portugalcům tak došlo, jak moc silný soupeř Nzinga Bandi je a jednu z jejich sester, která ji doprovázela, zajmou.

Obecná pravda o bílých lidech a jejich nedodržování slibů se bohužel potvrdila již tehdy a Portugalci velmi brzy tyto úmluvy porušují. Využívají svých schopností a možností, které mají a ovlivňují velkou část tradičních afrických náčelníků - Soba, kterým naslibují ochranu a možnost být součástí Luandy, která vznikala pod jejich taktovkou a zcela v jejích moci, na svou stranu.

Tímto okamžikem, se rozpoutávají obrovské boje a království přichází o svá území. Ngola Mbandi je přinucen utéct do bezpečí a po nějaké době spáchá sebevraždu, protože neunese ztrátu své moci, fakt, že nedokáže ubránit své království a také podléhá strachu z upadnutí do otroctví.

Portugalská verze tvrdí, že ho zabila jeho sestra Nzinga Mbangi, jedem, který připravila nejen jemu, ale také svému synovi a všem africkým náčelníkům, kteří zradili. Tato teorie měla za úkol uvrhnout Nziga Mbandi do nevole jejích lidí za čarodějnictví a černou magii a za zabití vlastního dítěte. Lidé z jejího království však neuvěřili a naopak byli přesvědčeni, že Portugalci ze strachu spojení silné a mocné Nzinga Mbandi a jejího bratra, infiltrovali do blízkosti královské rodiny jednoho ze zmanipulovaných afrických náčelníků a krále i syna Nzinga Mbandi otrávil. Ve spojení těchto dvou vůdců a jejich armád by jejich plány, na ovládnutí celého království pravděpodobně nebyly uskutečnitelné.

Nzinga Mbandi byla obdařena nejen chytrostí, sílou a diplomacií, ale také velmi silnými nadpozemskými schopnostmi.

Po smrti bratra se stala Nzinga Mbandi královnou, ale Portugalci tuto skutečnost neakceptují a jednoho afrického náčelníka, kterého získali na svou stranu, jmenují novým králem Ndongo.

Vybírají si záměrně nejslabšího, aby měli jednodušší cestu pro vyjednávání o území, prodeji otroků a dalších plánů na ovládnutí království. Nzinga Mbandi a její lidé však nového krále neakceptují a v okamžiku kdy ostatní její lidé, kteří ji považovali za mrtvou a podvolili se kolonizátorům, zjistili, že je naživu, vrátili se k ní s odhodláním znovu získat království zpět. Společně se tak zmocňují území Matamba, které také patřilo lidem Kindumbo a sousedilo s královstvím Ndongo a Nzinga Mbandi se tak stala královnou Ndongo a Matamba.

Ve chvíli, kdy pochopila, jak jsou Portugalci zákeřní, rozhodla se rozeslat zprávy, ve kterých svým lidem sděluje hrozbu ztráty identity, svobody a otroctví, které Portugalci plánovali. Na základě těchto zpráv mnoho lidí, kteří uvěřili portugalským povídačkám o smrti Nzinga Mbandi a utekli, se vrátili zpět a zapojili se do bojů pod vedením své královny.

Portugalci znovu pocítili, jak moc silná a nebezpečná Nzinga Mbandi je a společně s králem, kterého jmenovali z řad zrádců se pokusili Nzingu zabít. Téměř se jim to povedlo. Nzinga přišla o několik set vojáků a byla tak donucena utéct do Malanje kde se schovala v horách Punda Mogo.

Přesto, že ztratila svůj vliv a sílu a v minulosti bojovala proti skupině Imbangala, což byli nomádi, kteří neměli své království, ale celý život putovali, rozhodla se s nimi navázat spojení a požádat je o pomoc. Akceptovala všechny požadavky a král Imbangala ji jmenoval novou královnou této oblasti. Tak se stala královnou Ndongo, Matamba a Imbangala a znovu získala svou moc. Imbangala byla velmi početná a silná skupina a v té době je lidé označovali za kanibaly. Což pravděpodobně pramenilo právě z jejích síly a strachu z nich. Společně získali zpět území Matamba, které dříve ztratila a nově zde vybudovala svůj palác.

V době, kdy Holanďané vybojovali nad Portugalci Brazílii a chystali se na cestu do Angoly, Nzinga Mbandi se s Holanďany spojila a dohodla se na společném boji proti Portugalcům. Toto se ji povedlo a podařilo se ji ve spolupráci s nimi na několik let Portugalce vyhnat ze země a získat tak svobodu pro své lidi.

Portugalci to však nevzdali a po několika letech se do Angoly vrátili. Vybavení lepší vojenskou technikou rozpoutali nerovný boj. Zatím co Angolané bojovali mačetami a ručně vyrobenými zbraněmi - kajangolo, které byly pouze na jeden náboj a nebylo možné ho poskytnout všem vojákům, portugalské vojsko mělo děla a sofistikované zbraně.

Holanďané svou pozici neudrželi a ztratili Luandu, Nzinga Mbandi přišla o oblast Kissama a uchýlila se zpět do oblasti Malanje.

Nzinga Mbandi bojovala čtyřicet let za nezávislost, svobodu a rovnoprávnost. Bojovala za zachování tradic, domorodých jazyků a důstojnosti angolskému lidu. Snažila se vyhnat Evropany pryč ze své země a zachovat africkou půdu pro svůj lid. Zůstává tak jako symbol boje proti útlaku.

Nikdy se nenašlo její tělo, nikdy nikdo nemluvil o jejím pohřbu, který by zcela určitě neprobíhal v utajení, ale naopak se všemi poctami, které tak silné bojovnici náleží.

Právě proto ty africké legendy věří, že stále žije. Pošlou vás do hor Punguo Angongo v Malanje, kde ztratila v boji svou sílu a zavedou vás k černému kameni, ve kterém je vidět otisk její nohy a tlapky jejího věrného psa, kterého milovala a který byl vždy po jejím boku. Tato africká legenda také říká, že od okamžiku kdy stoupla na tento kámen ji nikdy nikdo více neviděl. Potkala jsem se se ženou, která tvrdí, že odešla do Zambie. A právě  proto v Zambii můžete potkat mnoho žen, které nesou její jméno.

Portugalské legendy tvrdí, že zemřela ve svých osmdesáti letech a snaží se tak rozbít tradiční africkou legendu o její nesmrtelnosti.