Fortaleza - místo bez kterého by Luanda nebyla Luandou

03.02.2019
vstup do muzea a pohled na prezidentsky palác
vstup do muzea a pohled na prezidentsky palác

Kořeny této stavby sahají do 16. století, do doby kdy  Paul Dias Noivas začal Luandu budovat. Fortalezu začali stavět u vjezdu do města, které dělí od Pláže Praia de Bispo,  záliv.  Fortaleza si od svého vzniku prošla mnoha změnami.

Angolská kráska s Holandským jménem

Mezi lety 1641 až 1648 byla obsazena Holanďany, kteří spolu s tehdejší královnou Nzinga Mbandi, zvítězili nad Portugalci, kteří kolonizovali Angolu. Během té doby byla Holanďany přejmenována na Fort Aardenburgh, podle malého města, které, leželo na hranici mezi Holandskem a Belgií.

Definitivní jméno Fortaleza de São Miguel, pod kterým ji zná každý Angolan, získala v roce 1650 a vděčí za něho muži, který vyhnal Holanďany z Angoly, Portugalci jménem Salvador Correia.

Dělo jako výjimečnost

Pevnost sloužila k ryze vojenským účelům. V roce 1876 v ní našlo sídlo "Degrados Depot"- vězení. Byli zde uvězněny tisíce portugalských banditů, zločinců a kriminálníků včetně slavného Zé do Telhada.

Hrála rozhodující roli v dějinách tehdejšího království. Podle specialistů byla pevnost São Miguel, jedinou pevností v celé Africe, která měla vlastní děla a mohla tak bránit sama sebe.

Pevnost po dobu pěti set let neustále procházela změnami až do počátku 20. století . V roce 1938 se dočkala uznání a byla označena jako národní památka a stala se Muzeum Angoly. Z této doby pocházejí překrásné kachlové panely, které jsou zdobeny kresbami, znázorňujícími historické episody Angoly. V klenutých útrobách pevnosti je můžete vidět dodnes.

Muzeum, vězení i vojenské velitelství

Poklidný život pevnosti jako muzea však netrval dlouho a v roce 1961, kdy začaly boje o nezávislost Angoly, byla opět použita k vojenským účelům a stala se velitelstvím portugalské armády. Stala se symbolem portugalské okupace. Na náměstí této pevnosti byla vyhlášená nezávislost - "Dipanda" a zde Portugalci naposledy stáhli svou vlajku.

Tento velký okamžik v historii Angoly však nepřinesl pevnosti klid. Začalo období občanské války, které s sebou přineslo spoustu peripetií, utrpení a bolesti pro celý angolský lid.

Fortaleza byla využívána jako záchytné místo pro lidi, kteří nesměli uniknout trestu a zároveň jim nebyl umožněn spravedlivý soud " nebudeme ztrácet čas soudy" - byla myšlenka tehdejších vojáků.

V roce 1978 se z vojenské pevnosti Fortaleza stává opět Muzeum ozbrojených sil. Zůstává však stále pod vojenskou kontrolou a slouží také jako strategický bod k ochraně Luandy.

Návrat velikánů

Napůl opuštěná a plná soch, které zde zůstaly po Portugalcích, které byly po celá léta uschovány v podzemí, nechává své dveře otevřené pro návštěvníky.

Všechny tyto nádherné sochy jsou vráceny na své podstavce a jako duchové tak mohou vítat své návštěvníky. Tak jako sochy, které se vrátily na svá místa, byl zrekonstruován také vnitřní prostor, nádvoří a hradby této úžasné stavby. Stává se tak bezpochyby jedním z nejhezčích míst ve městě, s krásným výhledem na Nguimbi - město, kterou můžete obejít kolem dokola a vidět tak Luandu ze všech stran. V rámci nádvoří a venkovních prostor si můžete prohlédnout vojenská auta, zbraně, děla a všude vás budou pozorovat sochy Diogo Cão - první Evropan, který vkročil do Angoly, Paulo Dias de Novais - zakladatele města Luanda, Vasco da Gamy a slavného portugalského básníka Luís de Camões, nebo Salvadora Correiry. Fortaleza se proměnila v Národní muzeum vojenské historie a nyní se těší velkou návštěvností.